Kulturskolans musikstipendier 2018

 Du som är musikelev på Kulturskolan och är 12-18 år kan söka stipendium ur Södertälje Östra Rotaryklubbs stipendiefond. Ansökan gör du här nedan genom att fylla i uppgifterna och sedan klicka på skicka.

Rotarys musikstipendium
Södertälje Östra Rotaryklubb delar under våren 2018 ut ett stipendie till musikelever på Kulturskolan. Ett stipendium (3 000 kr) utdelas till en mottagare mellan 12 och 15 år och ett stipendium (7 000 kr) utdelas till en mottagare mellan16 och 18 år. Stipendiaterna skall vara folkbokförda i Södertälje kommun. (Stadgar)

Stipendiet skall i första hand ges till:
"studiebegåvade elever med framgång, i åldrarna 12 - 18 år där egen insats för musikaliska uttryck inom kulturlivet i Södertälje kan anses vara av betydelse för framtiden".

Provspelning
De elever som söker kommer att kallas till en provspelning för stipendienämnden onsdagen den 18 april 2018 på Kulturskolan (från klockan 17.30). Vilken tid meddelas via brev. Det finns möjlighet att få ackompanjemang.  

Vinnare av Rotarys stipendium
-Vinnarna mottar stipendiesumman på Kulturskolans familjekonsert 27 maj och möjlighet ges att i samband med det också framföra något musikstycke.

Här nedan ansöker du om stipendie. Ansökan ska vara oss tillhanda senast fredag 23 mars 2018!

Namn:
Personnummer:
Ålder:
Adress:
Telefonnr., mobilnr.:
Huvudinstrument:
Ev. biinstrument:
Min lärare heter:
Jag behöver ackompanjemang (ange instrument):