El Sistema Södertälje

Foto: Tina Axelsson

El Sistema i Södertälje

El Sistema är en modell för orkesterskola som ursprungligen kommer från Venezuela. El Sistema grundades 1975 av ekonomen och amatörmusikern José Antonio Abreu. Abreu har sedan dess vunnit en rad pris för sin gärning, bl a det svenska Polarpriset 2009. 

I Sverige kom El Sistema först till Hammarkullen i Göteborg, sedan till Södertälje 2012 och nu finns El Sistema på ett tjugotal orter runt om i landet. 

Vår vision

El Sistema Södertälje vill ge barn och ungdomar verktyg att själva och tillsammans med andra erövra musiken. Att som individer och grupp lära sig det svåra, vackra och roliga. Att med orkestern och kören som mål uppfylla sin potential som kulturella, empatiska och demokratiska människor. 

El Sistema ska vara en trygg mötesplats där gemensamma upplevelser skapar sammanhållning!

Musiken är både ett mål i sig och ett verktyg som kan bidra till social hållbarhet. Barn och ungdomars mänskliga och sociala utveckling kan stärkas med musiken som redskap.

Barn och ungdomar får möjlighet att öka sin självkänsla och utveckla sitt sätt att uttrycka sig genom att vi skapar regelbundna tillfällen till framträdanden, men också genom workshops och kontinuerlig undervisning.

Varje elevs familj involveras

Föräldrarnas stöd och deltagande är viktigt i El Sistema. Varje vecka träffas El Sistema-familjerna i en familjeträff för barn både från Västergård (Soldalaskolan) och Hovsjö. 

Kungliga filharmonikerna

El Sistema förutsätter ett samarbete med en symfoniorkester. Kungliga Filharmonikerna är Södertäljes samarbetspartner. Orkesterns medlemmar fungerar som mentorer åt barnen. Dels som konstnärliga vägledare men även som förebilder och skola i socialt liv. Att spela tillsammans förutsätter en förmåga att kunna lyssna, interagera och samarbeta.

Filharmonikerna ger konserter och håller i workshops, både som hel orkester och i mindre konstellationer. En del av konserterna genomförs tillsammans med barnen.

Här finner du mer information om Kungliga Filharmonikerna.

Stiftelsen El Sistema Sveriges hemsida: www.elsistema.se

El Sistema Södertälje på facebook: Facebook.com/sodertalje.elsistema