KAPIS

Du som vill prioritera musikämnet och har ambitionen att utvecklas i ditt musicerande kan vända dig till KAPIS – Kulturskolans Avancerade Program i Södertälje – för provspelning. Du skall vara mellan 12–20 år och ha förkunskaper på ditt huvudinstrument.

Programmet vänder sig även till dig som har målsättning att söka till högre musikutbildning.

Programinnehåll
Huvudinstrument, enskild lektion om 40 minuter.

Musikteorin utgår från kursplaner omfattande gehör, musiklära och brukspiano om 40–60 minuter beroende på gruppstorlek. Teorilektionerna är förlagda till i huvudsak torsdagar.

Godkända teoretiska prov krävs för vidare avancemang inom kursplanens nivåer. 

Terminsuppspelning, offentliga konserter, framträdanden, föreläsningar och studiebesök förekommer.

Som elev på KAPIS arbetar du bl a i programmet "EarMaster".

Ansökan
Ansökan till KAPIS för läsåret 2018/2019 är nu stängd. Anmälan krävs, detta görs i vår kurskatalog senast onsdag 28/3.

Provspelning
Provspelningen till läsåret 2018/2019 sker torsdag 26/4.

Sökanden spelade/sjöng valfritt stycke/låt om max 4 minuter.

Ackompanjemang ordnas vid behov på provspelningen.

Avgift
Avgift 800 kronor/termin.

KAPIS administreras och organiseras av teorilärarna Kjerstin Tanghöj och Sonny Espling. 

För ytterligare information angående KAPIS kontakta Kulturskolans expedition på tfn.nr 08-5230 15 38 eller på kulturskolan@sodertalje.se